Dau hieu nhan biet tre "tang dong" hay tre "nang dong" - Trường chuyên biệt Steps / Steps Special School

Hội chứng tăng động giảm chú ý lÀ một rối loạn có tính chất tâm lý dễ gặp. NgÀy nay tỷ lệ trẻ bị tăng động khá cao. Trẻ tăng động bị rối loạn tâm thần phức tạp, có thể ảnh hưởng đến sự thÀnh công của trẻ ở trường vÀ các mối quan hệ cộng đồng. Dấu hiệu nhận biết trẻ bị tăng động. – Tăng vận động: Trẻ mắc tăng động giảm chú ý thường không thể ngồi im, múa tay múa chân, chạy nhảy liên tục, đang lÀm việc nÀy chuyển ngay sang việc khác. Trẻ sẽ cố gắng đứng lên vÀ chạy xung quanh, hoặc khi buộc phải ngồi xuống, chúng thường liên tục ngọ nguậy hoặc vặn vẹo trong ghế. Trường chuyên biệt Steps / Steps Special School. Address: 18A VO TRUONG TOAN, AN PHU Ward, Quận 2, Ho Chi Minh City, Vietnam. Telephone: (028) 22 534 728, . Email: info@steps.edu.vn. Dau hieu nhan biet tre "tang dong" hay tre "nang dong" - Trường chuyên biệt Steps / Steps Special School