Những nguyên nhân khiến trẻ bị tự kỷ và cách phòng tránh - Trường chuyên biệt Steps / Steps Special School

. Tự kỷ có thể trở thÀnh bệnh mãn tính suốt cuộc đời nếu không được can thiệp kịp thời. Nó không chỉ lÀ nỗi đau của cha mẹ mÀ còn đánh mất cả tương lai của con trẻ. Trường chuyên biệt Steps / Steps Special School. Address: 18A VO TRUONG TOAN, AN PHU Ward, Quận 2, Ho Chi Minh City, Vietnam. Telephone: (028) 22 534 728, . Email: info@steps.edu.vn. Những nguyên nhân khiến trẻ bị tự kỷ và cách phòng tránh - Trường chuyên biệt Steps / Steps Special School