Tự kỷ nguyên nhân và triệu chứng - Trường chuyên biệt Steps / Steps Special School

Tự kỷ lÀ gì?. Tự kỷ, hay được gọi lÀ rối loạn tự kỷ, lÀ một dạng rối loạn phát triển, xuất hiện ngay từ những năm đầu đời, thường lÀ trước 3 tuổi. Người mắc chứng tự kỷ không có giao tiếp, tương tác xã hội với những người khác, vÀ do vậy, sự phát triển mọi mặt về tâm lý vÀ xã hội đều hạn chế. Các dấu hiệu của tự kỷ?. Tự kỷ có nhiều đặc điểm đa dạng từ mức nhẹ đến nặng. Những trẻ mắc chứng tự kỷ thường:. Trường chuyên biệt Steps / Steps Special School. Address: 18A VO TRUONG TOAN, AN PHU Ward, Quận 2, Ho Chi Minh City, Vietnam. Telephone: (028) 22 534 728, . Email: info@steps.edu.vn. Tự kỷ nguyên nhân và triệu chứng - Trường chuyên biệt Steps / Steps Special School

{"Debug":false,"Domain":{"ID":"c84295f8-b693-4720-afe4-4cc1f2a454ff","Name":"steps.edu.vn"},"Domain2":{"ID":null,"Name":"steps.edu.vn"},"Domain3":{"ID":null,"Name":"steps.edu.vn"},"Server":{"ID":"95dca8f8-d0fa-40c9-b8aa-bc3530a313b7","Name":"TUNG","Time":"3/17/2018 1:16:05 PM +07:00"},"Guest":{"ID":"2719032","SessionID":"5xm0klxfwi3c3puknf1embl5","IP":"54.80.217.80","DateCreated":"3/17/2018 1:16:05 PM +07:00","Url":"http://steps.edu.vn/tu-ky-nguyen-nhan-va-trieu-chung","Name":"","Email":"","Tel":"","Address":"","LocationID":"","DateFrom":"","DateTo":""},"Device":{"ID":null,"Code":"desktop","Name":null,"isDesktop":true,"isMobile":false,"isTablet":false,"isTv":false},"OperatingSystem":{"ID":null,"Code":"bot","Name":null,"Version":null},"Browser":{"ID":"591509cf-4d18-4c7c-a21d-4112e1db3191","Code":"Other","Name":"Unknown","isMobile":false,"UserAgent":"CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)"},"Site":{"ID":"56f32d32-e045-490c-91b4-2bcd215b4319","Code":null,"Name":"Trường chuyên biệt Steps / Steps Special School","Description":"<h1 style=\"text-align: center;\">Welcome to Steps Special&nbsp;School!</h1>\n\n<h1><span style=\"font-size:16px;\">Dear parents,</span></h1>\n\n<p style=\"text-align: justify;\">&nbsp;</p>\n\n<p style=\"text-align:justify\"><span style=\"font-size:16px;\">STEPS Special School is the first special school in Thao Dien, District 2, Ho Chi Minh City. Our school caters to children with Autism, Speech Delay, Intellectual Disability, Global Delay, ADHD/ADD, Behavior Difficulty and Deaf.</span></p>\n\n<p style=\"text-align:justify\">&nbsp;</p>\n\n<p style=\"text-align:justify\"><span style=\"font-size:16px;\">Our mission is to nurture all children with special needs in safe, inclusive and supportive environment through education, therapeutic intervention and community acceptance.</span></p>\n\n<p style=\"text-align:justify\">&nbsp;</p>\n\n<p style=\"text-align:justify\"><span style=\"font-size:16px;\">Our vision is to see where children with special needs and typically developing children, recognize abilities not disabilities, and learn together in high quality and in an inclusive environment.</span></p>\n","Logo":"/data/Site/56F32D32-E045-490C-91B4-2BCD215B4319/logosteps.png","Map":"","Image":"","Telephone":"(028) 22 534 728","Mobile":"","Fax":"","Email":"info@steps.edu.vn","Address":"18A VO TRUONG TOAN, AN PHU Ward, Quận 2, Ho Chi Minh City, Vietnam","Policy":{"Time":false,"TimeWarning":500,"TimeLock":3600},"Taskbar":false,"Watermark":false,"WatermarkText":"","WatermarkColor":"#000000","WatermarkPosition":"Mặc định"},"Template":{"List":[{"ID":"c27572ba-21b7-4468-bccc-8ea9c87c7efc","Name":"Steps Special School","Image":"","Device":{"ID":"65a7b9a5-3559-4319-90ca-d8ff707d29c1","Code":"desktop","Name":"Desktop","isDesktop":true,"isMobile":false,"isTablet":false,"isTv":false}}],"ID":"c27572ba-21b7-4468-bccc-8ea9c87c7efc","Name":"Steps Special School","Device":{"isDesktop":true,"isMobile":false,"isTablet":false,"isTv":false}},"Lang":{"ID":"37023572-d90f-4ecd-8f31-99eecb27d072","Code":"en","CodeFace":"en_US","Name":"English","NameLocal":"English","Image":"/file/language/en/United_Kingdom.png"},"Curr":{"ID":"190fc264-ca36-440b-b059-51c2afa83530","Code":"USD","Name":"United States Dollar","Symbol":"$"},"Person":{"ID":"","Name":"","Image":"","AccessToken":""},"Org":{"ID":"f4dce97d-efd5-4d2c-aac7-9b2d15d6a366","Code":"","Name":"Steps Special School","Logo":"/data/Organization/F4DCE97D-EFD5-4D2C-AAC7-9B2D15D6A366/Image/logosteps.png","Map":"","Image":"","Telephone":"(028) 22 534 728","Mobile":"0908 75 00 47","Fax":"","Email":"info@steps.edu.vn","Address":"18A VO TRUONG TOAN, AN PHU Ward, Quận 2, Ho Chi Minh City, Vietnam","Location":{"ID":null,"Code":null,"Name":null,"NameInter":null,"CodeExt":null,"CodeTel":null},"Active":true},"User":{"ID":null,"Name":null,"Image":null},"Version":{"Dictionary":556834114,"Plugin":574599502,"Template":570621669},"Feature":{"ID":"f406b28b-8a80-4c29-aa76-4f058b22bcaf","Code":"Guest/News","Name":"News","ParamID":"","ParamCode":"","ParamName":"","ParamValue":"","ParamValueID":"","DetailID":"33cb216e-911e-4606-8644-cf627972905f","DetailName":"tu-ky-nguyen-nhan-va-trieu-chung","AppRoleID":""},"Process":{"ID":18610749,"Time":"0001-01-01T00:00:00"},"Facebook":{"AppID":"290146651498665","AppName":"Steps Special School","AppVersion":"v2.10","AppUrl":"","PageID":"635026016705083","PageName":"Steps Special Shool","PageUrl":"https://www.facebook.com/stepsspecialschool","GroupID":"","GroupName":"","GroupUrl":""},"Twitter":{"ID":"","Name":"","Url":"","TweetID":""},"Google":{"SiteVerification":"diytQsDprIWtItmBrwicJWNAOzcxD8b3rwQ3bZlTNaY","AnalyticsTrackingID":"UA-109125557-1","Name":"Steps Special School","Url":""},"Page":{"Type":"Product","Title":"Tự kỷ nguyên nhân và triệu chứng - Trường chuyên biệt Steps / Steps Special School","Description":"Tự kỷ lÀ gì?. \n\nTự kỷ, hay được gọi lÀ rối loạn tự kỷ, lÀ một dạng rối loạn phát triển, xuất hiện ngay từ những năm đầu đời, thường lÀ trước 3 tuổi. Người mắc chứng tự kỷ không có giao tiếp, tương tác xã hội với những người khác, vÀ do vậy, sự phát triển mọi mặt về tâm lý vÀ xã hội đều hạn chế. \n\nCác dấu hiệu của tự kỷ?. \n\nTự kỷ có nhiều đặc điểm đa dạng từ mức nhẹ đến nặng. Những trẻ mắc chứng tự kỷ thường:. \nTrường chuyên biệt Steps / Steps Special School. Address: 18A VO TRUONG TOAN, AN PHU Ward, Quận 2, Ho Chi Minh City, Vietnam. Telephone: (028) 22 534 728, . Email: info@steps.edu.vn. Tự kỷ nguyên nhân và triệu chứng - Trường chuyên biệt Steps / Steps Special School","Keywords":"","Image":"http://steps.edu.vn/data/Product/33CB216E-911E-4606-8644-CF627972905F/nguyen nhan va trieu chung.jpg?w=600","SchemaUrl":"{Feature}/[Param]/{Detail}.{FileExt}","Feature":["Guest/News/Detail","Guest/News/Same","Guest/Intro","Guest/Product/Hot","Guest/News/Group","Guest/Menu","Guest/News/Hot"]},"Panel":{"List":[{"ID":"d6c4ce27-8f28-4b89-b385-50ebc847e3a3","Panel":{"ID":"e08ad4d0-9993-4122-988f-cd5a3e7712de"},"Width":-2,"Height":-1,"Left":0,"Top":-1,"zIndex":1,"Css":{"Width":"calc(100%)","Height":"auto","Top":"","Left":"0px"},"Feature":["Guest/News/Detail","Guest/News/Same"]},{"ID":"42b1c0f9-9d6e-446d-b8ca-df06458c653a","Panel":{"ID":"34b5f860-04a9-4680-ac30-83fffae86832"},"Width":-2,"Height":-1,"Left":0,"Top":-1,"zIndex":1,"Css":{"Width":"calc(100%)","Height":"auto","Top":"","Left":"0px"},"Feature":["Guest/Intro","Guest/Product/Hot"]},{"ID":"a369d694-1cb8-4ede-91de-e329bef54e52","Panel":{"ID":"aa8dd58f-0120-42ae-9ad4-9d0167292873"},"Width":-2,"Height":-1,"Left":0,"Top":0,"zIndex":10,"Css":{"Width":"calc(100%)","Height":"auto","Top":"0px","Left":"0px"},"Feature":["Guest/Intro","Guest/News/Group","Guest/Menu","Guest/News/Hot","Guest/Product/Hot"]}]},"Data":{"Cart":{"List":[],"Page":{}},"Ads":{"List":[]},"Stat":{"TotalProduct":0,"TotalService":0,"TotalTours":0,"TotalNews":15},"Parameter":{"List":[{"ID":"1c051ccc-9ee4-468e-bb9a-2214fe950769","Code":"Group","Name":"Group","NameUrl":"group"},{"ID":"6fb720ed-8c09-4b98-afda-9f04a7813a1b","Code":"Kind","Name":"Kind","NameUrl":"kind"},{"ID":"5b407d2e-7c55-48c4-b056-58e429f4dd06","Code":"Brand","Name":"Brand","NameUrl":"brand"},{"ID":"915c3f0b-7371-4a8d-abe9-54e7ab00d3f1","Code":"PriceMin","Name":"Price min","NameUrl":"price-min"},{"ID":"d446c6a2-fb09-4266-9ee7-167e56251ecf","Code":"PriceMax","Name":"Price max","NameUrl":"price-max"},{"ID":"895464ad-4c35-4559-a7c9-63275316e7aa","Code":"Code","Name":"Code","NameUrl":"code"},{"ID":"051c5dfb-fb36-4427-9646-6bf2bb7dddac","Code":"Name","Name":"Name","NameUrl":"name"},{"ID":"ecc6d3f2-7e70-4617-a711-a3771c4318b4","Code":"Content","Name":"Content","NameUrl":"content"},{"ID":"343c8801-84a8-4cec-a932-5f7594d25643","Code":"Page","Name":"Page","NameUrl":"page"},{"ID":"1d36ca62-0411-4df1-be2c-d4b19d96a257","Code":"Template","Name":"Template","NameUrl":"template"},{"ID":"6984eba9-22e4-4aca-818c-cf2b076b3bb7","Code":"Departure","Name":"Departure","NameUrl":"departure"},{"ID":"3d41df68-0b46-455a-bd72-f79e0c8b2434","Code":"Destination","Name":"Destination","NameUrl":"destination"}]},"NewsDetail":{"Detail":{"ID":"883eeea2-669f-475e-821b-a4d3e89a24a9","Code":"","Name":"Tự kỷ nguyên nhân và triệu chứng","Image":"/data/Product/33CB216E-911E-4606-8644-CF627972905F/bODDCz7WI8j_2fi5t5aou7RvQLex39eU7u7tmTKWb21SGBAQRjb6Bp3ML4A_2bbTX3UV.jpg","Summary":"<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size:18px;\">Tự kỷ l&agrave; g&igrave;?</span></p>\n\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size:18px;\">Tự kỷ, hay được gọi l&agrave; rối loạn tự kỷ, l&agrave; một dạng rối loạn ph&aacute;t triển, xuất hiện ngay từ những năm đầu đời, thường l&agrave; trước 3 tuổi. Người mắc chứng tự kỷ kh&ocirc;ng c&oacute; giao tiếp, tương t&aacute;c x&atilde; hội với những người kh&aacute;c, v&agrave; do vậy, sự ph&aacute;t triển mọi mặt về t&acirc;m l&yacute; v&agrave; x&atilde; hội đều hạn chế.</span></p>\n\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size:18px;\">C&aacute;c dấu hiệu của tự kỷ?</span></p>\n\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size:18px;\">Tự kỷ c&oacute; nhiều đặc điểm đa dạng từ mức nhẹ đến nặng. Những trẻ mắc chứng tự kỷ thường:</span></p>\n","Description":"<p>&nbsp;</p>\n\n<p style=\"text-align: center;\"><em><strong><span style=\"font-size:20px;\">TỰ KỶ- NGUY&Ecirc;N NH&Acirc;N V&Agrave; TRIỆU CHỨNG</span></strong></em></p>\n\n<p style=\"text-align: center;\"><img alt=\"\" onclick=\"$.ImageZoom(event)\" src=\"/data/Product/33CB216E-911E-4606-8644-CF627972905F/nguyen nhan va trieu chung.jpg\" style=\"width: 600px; height: 404px;\" /></p>\n\n<p style=\"text-align: justify;\"><br />\n<em><span style=\"font-size:18px;\">Tự kỷ l&agrave; g&igrave;?</span></em></p>\n\n<p style=\"text-align: justify;\"><em><span style=\"font-size:18px;\">Tự kỷ, hay được gọi l&agrave; rối loạn tự kỷ, l&agrave; một dạng rối loạn ph&aacute;t triển, xuất hiện ngay từ những năm đầu đời, thường l&agrave; trước 3 tuổi. Người mắc chứng tự kỷ kh&ocirc;ng c&oacute; giao tiếp, tương t&aacute;c x&atilde; hội với những người kh&aacute;c, v&agrave; do vậy, sự ph&aacute;t triển mọi mặt về t&acirc;m l&yacute; v&agrave; x&atilde; hội đều hạn chế.</span></em></p>\n\n<p style=\"text-align: justify;\"><em><span style=\"font-size:18px;\">C&aacute;c dấu hiệu của tự kỷ?</span></em></p>\n\n<p style=\"text-align: justify;\"><em><span style=\"font-size:18px;\">Tự kỷ c&oacute; nhiều đặc điểm đa dạng từ mức nhẹ đến nặng. Những trẻ mắc chứng tự kỷ thường:</span></em></p>\n\n<p style=\"text-align: justify;\"><em><span style=\"font-size:18px;\">&middot; &nbsp; &nbsp;C&oacute; kh&oacute; khăn trong giao tiếp với người kh&aacute;c: trẻ kh&ocirc;ng cười, nh&igrave;n v&agrave;o mắt người đối diện, kh&ocirc;ng c&oacute; tương t&aacute;c với người chăm s&oacute;c, kh&ocirc;ng b&ograve;/ đi đến người chăm s&oacute;c để được bế. Trẻ n&oacute;i những từ, ngữ kh&ocirc;ng c&oacute; nghĩa, hay gầm gừ, c&oacute; sự lặp lại kh&ocirc;ng ngừng một từ hay một c&acirc;u v&ocirc; nghĩa. Trẻ như điếc mặc d&ugrave; th&iacute;nh lực b&igrave;nh thường (giật m&igrave;nh khi c&oacute; tiếng động).</span></em></p>\n\n<p style=\"text-align: justify;\"><em><span style=\"font-size:18px;\">&middot; &nbsp; &nbsp;C&oacute; những h&agrave;nh vi dập khu&ocirc;n, lặp đi lặp lại, v&iacute; dụ như lắc lư người ra ph&iacute;a trước v&agrave; ph&iacute;a sau, đập đầu, giữ khư khư một đồ vật, bật tắt c&ocirc;ng tắc li&ecirc;n tục, chuyển đồ chơi từ tay n&agrave;y sang tay kh&aacute;c li&ecirc;n tục&hellip;</span></em></p>\n\n<p style=\"text-align: justify;\"><em><span style=\"font-size:18px;\">&middot; &nbsp; &nbsp;&Iacute;t hứng th&uacute; v&agrave; &iacute;t hoạt động. Trẻ em tự kỷ kh&ocirc;ng ph&aacute;t triển được hoạt động chơi mang t&iacute;nh s&aacute;ng tạo, v&iacute; dụ như tr&ograve; chơi đ&oacute;ng vai &ldquo;ch&uacute;ng ta h&atilde;y giả vờ l&agrave;&hellip;&rdquo;, theo c&aacute;ch m&agrave; những trẻ kh&aacute;c thường chơi. Việc chơi của trẻ Tự kỷ thường cứng nhắc dập khu&ocirc;n: xoay b&aacute;nh xe &ocirc; t&ocirc; thay v&igrave; cho xe chạy, &iacute;t chơi lần lượt với bạn hoặc với anh chị em trong nh&agrave;&hellip;</span></em></p>\n\n<p style=\"text-align: justify;\"><em><span style=\"font-size:18px;\">&middot; &nbsp; &nbsp;Kh&oacute; th&iacute;ch ứng với sự thay đổi ho&agrave;n cảnh hoặc những c&ocirc;ng việc/ diễn biến thường diễn ra h&agrave;ng ng&agrave;y. Trẻ Tự kỷ cứng nhắc trong tư duy v&igrave; vậy trẻ gặp kh&oacute; khăn để hiểu v&agrave; tự điều chỉnh khi c&oacute; sự thay đổi: trẻ đi theo một con đường nhất định để về nh&agrave; hoặc đến trường..., chơi xếp h&igrave;nh chỉ theo c&aacute;ch ri&ecirc;ng của từng trẻ, chỉ ăn một thức ăn nhất định (ch&aacute;o, b&aacute;nh m&igrave;..). Nếu thay đổi c&aacute;ch kh&aacute;c với trẻ, lập tức trẻ phản ứng mạnh mẽ (la kh&oacute;c, c&agrave;o cấu&hellip;) để chống lại sự thay đổi.</span></em></p>\n\n<p style=\"text-align: justify;\"><em><span style=\"font-size:18px;\">&middot; &nbsp; &nbsp;Những trẻ mắc hội chứng Tự kỷ thường bị &aacute;m ảnh với những vật c&aacute; biệt hay những h&agrave;nh vi đặc biệt, tập trung v&agrave;o ch&uacute;ng m&agrave; kh&ocirc;ng quan t&acirc;m đến những việc kh&aacute;c xung quanh.Trẻ cũng c&oacute; &ldquo;những v&ugrave;ng ph&aacute;t triển khả năng đặc biệt&rdquo;. Một số trẻ tự kỷ tổn thương nặng ở nhiều khả năng nhưng họ cũng c&oacute; thể thể hiện được những t&agrave;i năng như trong lĩnh vực &acirc;m nhạc, nghệ thuật, to&aacute;n v&agrave; cơ kh&iacute;.</span></em></p>\n\n<p style=\"text-align: justify;\"><em><span style=\"font-size:18px;\">C&aacute;c dấu hiệu của chứng tự kỷ thường xuất hiện sớm từ những năm đầu đời, nhưng đ&ocirc;i khi ch&uacute;ng cũng xuất hiện sau một số th&aacute;ng ph&aacute;t triển b&igrave;nh thường. Trong hầu hết c&aacute;c trường hợp, kh&ocirc;ng thể x&aacute;c định được sự kiện n&agrave;o l&agrave; sự kiện khiến trẻ đang ph&aacute;t triển b&igrave;nh thường lại dần tho&aacute;i triển, rơi v&agrave;o chứng tự kỷ.</span></em></p>\n\n<p style=\"text-align: justify;\"><em><span style=\"font-size:18px;\">Cha mẹ n&ecirc;n đưa trẻ đến c&aacute;c nh&agrave; chuy&ecirc;n m&ocirc;n (b&aacute;c sĩ nhi, nh&agrave; t&acirc;m l&yacute; học, b&aacute;c sĩ t&acirc;m thần...) nếu:</span></em></p>\n\n<p style=\"text-align: justify;\"><em><span style=\"font-size:18px;\">&middot; &nbsp; &nbsp;12 th&aacute;ng tuổi, trẻ kh&ocirc;ng bập bẹ, bi b&ocirc;.</span></em></p>\n\n<p style=\"text-align: justify;\"><em><span style=\"font-size:18px;\">&middot; &nbsp; &nbsp;12 th&aacute;ng tuổi, trẻ kh&ocirc;ng ra hiệu, l&agrave;m điệu bộ như vẫy tay, chỉ chỏ, với đồ chơi&hellip;</span></em></p>\n\n<p style=\"text-align: justify;\"><em><span style=\"font-size:18px;\">&middot; &nbsp; &nbsp;16 th&aacute;ng tuổi, trẻ kh&ocirc;ng n&oacute;i được từ n&agrave;o.</span></em></p>\n\n<p style=\"text-align: justify;\"><em><span style=\"font-size:18px;\">&middot; &nbsp; &nbsp;2 tuổi, trẻ kh&ocirc;ng n&oacute;i được c&acirc;u ngắn n&agrave;o đ&aacute;p trả.</span></em></p>\n\n<p style=\"text-align: justify;\"><em><span style=\"font-size:18px;\">&middot; &nbsp; &nbsp;Ở mọi độ tuổi, c&oacute; sự mất/ suy tho&aacute;i c&aacute;c kĩ năng ng&ocirc;n ngữ v&agrave; x&atilde; hội.</span></em></p>\n\n<p style=\"text-align: justify;\"><em><span style=\"font-size:18px;\">Tỉ lệ mắc phải</span></em></p>\n\n<p style=\"text-align: justify;\"><em><span style=\"font-size:18px;\">C&aacute;c nghi&ecirc;n cứu đều chỉ ra rằng, cứ 10,000 người th&igrave; c&oacute; 12 người mắc chứng tự kỹ v&agrave; số lượng trẻ nam mắc phải cao gấp 3 lần số trẻ nữ.</span></em></p>\n\n<p style=\"text-align: justify;\"><em><span style=\"font-size:18px;\">Nguy&ecirc;n nh&acirc;n.</span></em></p>\n\n<p style=\"text-align: justify;\"><em><span style=\"font-size:18px;\">C&aacute;c nghi&ecirc;n cứu hiện nay đều chưa d&aacute;m khẳng định nguy&ecirc;n nh&acirc;n ch&iacute;nh x&aacute;c của chứng tự kỷ. Một số giả thiết cho rằng, tự kỷ c&oacute; nguy&ecirc;n nh&acirc;n từ c&aacute;c yếu tố sinh học hoặc m&ocirc;i trường, hoặc cả hai, bao gồm cả c&aacute;c yếu tố nhiễm khuẩn l&uacute;c mang thai, c&aacute;c khiếm khuyết của hệ thống miễn dịch, gen.</span></em></p>\n\n<p style=\"text-align: justify;\"><em><span style=\"font-size:18px;\">Qua nghi&ecirc;n cứu c&aacute;c gia đ&igrave;nh c&oacute; trẻ mắc chứng tự kỷ v&agrave; những gia đ&igrave;nh c&oacute; con song sinh, nhiều học giả ủng hộ giả thuyết về gen. Tuy nhi&ecirc;n, đến nay, c&aacute;c nh&agrave; nghi&ecirc;n cứu chưa x&aacute;c định được gen n&agrave;o l&agrave; gen nguy&ecirc;n nh&acirc;n g&acirc;y ra chứng n&agrave;y.</span></em></p>\n\n<p style=\"text-align: justify;\"><em><span style=\"font-size:18px;\">Giả thuyết về n&atilde;o cũng được đưa ra, v&iacute; dụ như sự ph&aacute;t triển kh&ocirc;ng b&igrave;nh thường của n&atilde;o ngay từ thời k&igrave; b&agrave;o thai hoặc vấn đề bất thường của tuần ho&agrave;n n&atilde;o, thiếu c&aacute;c chất sinh h&oacute;a trong n&atilde;o (v&iacute; dụ như lượng sereton). Tuy nhi&ecirc;n, hiện nay, tất cả những giả thuyết đưa ra vẫn chỉ dừng lại ở mức độ giả thuyết.</span></em></p>\n\n<p style=\"text-align: justify;\"><em><span style=\"font-size:18px;\">Can thiệp/ trị liệu</span></em></p>\n\n<p style=\"text-align: justify;\"><em><span style=\"font-size:18px;\">Ph&aacute;t hiện sớm l&agrave; điều c&oacute; &yacute; nghĩa quan trọng cho việc trị liệu trẻ mắc chứng tự kỷ, v&igrave; khi được ph&aacute;t hiệp v&agrave; can thiệp sớm, trẻ sẽ được trợ gi&uacute;p để ph&aacute;t triển ngay từ đầu c&aacute;c kĩ năng ng&ocirc;n ngữ, x&atilde; hội, nhận thức. Việc can thiệp cho trẻ tự kỷ thường bao gồm:</span></em></p>\n\n<p style=\"text-align: justify;\"><em><span style=\"font-size:18px;\">&middot; &nbsp; &nbsp;Luyện tập, gi&aacute;o dục cho trẻ c&aacute;c kĩ năng ng&ocirc;n ngữ, nhận thức, x&atilde; hội v&agrave; kĩ năng tự phục vụ bản th&acirc;n.</span></em></p>\n\n<p style=\"text-align: justify;\"><em><span style=\"font-size:18px;\">&middot; &nbsp; &nbsp;Hướng dẫn, tư vấn cha mẹ trẻ để hỗ trợ trẻ.</span></em></p>\n\n<p style=\"text-align: justify;\"><em><span style=\"font-size:18px;\">Kh&ocirc;ng c&oacute; c&aacute;ch chữa n&agrave;o l&agrave;m biến mất chứng tự kỹ. Việc can thiệp/ trị liệu chỉ nhằm khống chế v&agrave; l&agrave;m giảm bớt c&aacute;c triệu chứng, gi&uacute;p trẻ cải thiện thực hiện c&aacute;c chức năng.</span></em></p>\n\n<p style=\"text-align: justify;\">&nbsp;</p>\n\n<p style=\"text-align: justify;\">&nbsp;</p>\n\n<p style=\"text-align: center;\"><span style=\"font-size:18px;\"><strong>----------------------------------------------------------------------------------------------------</strong></span></p>\n\n<p style=\"text-align: center;\"><span style=\"font-size:18px;\"><strong>Trường chuy&ecirc;n biệt Steps (Steps Special School)</strong></span></p>\n\n<p style=\"text-align: center;\"><span style=\"font-size:18px;\"><strong>18A Vo Truong Toan Street, Thao Dien, District 2, Ho Chi Minh City</strong></span></p>\n\n<p style=\"text-align: center;\"><span style=\"font-size:18px;\"><strong><label>Call Us:</label></strong></span></p>\n\n<p style=\"text-align: center;\"><span style=\"font-size:18px;\"><strong>Phone:&nbsp;(028) 22 534 728</strong></span></p>\n\n<p style=\"text-align: center;\"><span style=\"font-size:18px;\"><strong><a href=\"http://www.steps.edu.vn/\">http://www.steps.edu.vn/</a></strong></span></p>\n\n<p style=\"text-align: center;\"><span style=\"font-size:18px;\"><strong>Fanpage:&nbsp;<a href=\"https://www.facebook.com/stepsspecialschool\">https://www.facebook.com/stepsspecialschool</a></strong></span></p>\n","Price":0.0,"PriceDate":"2/26/2018 3:24:57 PM +07:00","PriceRemark":"","Url":"http://steps.edu.vn/tu-ky-nguyen-nhan-va-trieu-chung","Group":{"ID":"","Name":""},"Unit":{"ID":"","Name":""},"Rate":0.0,"RateCount":0,"RateGuest":0,"ViewCount":140,"UsedCount":0,"Product":{"ID":"33cb216e-911e-4606-8644-cf627972905f"},"DateCreated":"2/26/2018 3:16:23 PM +07:00","DateEdit":"2/26/2018 3:24:57 PM +07:00","itemtype":"http://schema.org/Product"},"Group":[],"Kind":[],"Brand":[],"Gallery":[],"Description":[],"Places":[],"ToursPlaces":[],"Relate":{"ID":""},"ProductRelate":[],"Comment":[]},"NewsSame":{"List":[{"ID":"1597655c-f73c-47c6-92f0-7083e4430ad0","Code":"","Name":"10 Great Life Lessons from Albert Einstein - Steps Special School","NameUrl":"10-great-life-lessons-from-albert-einstein-steps-special-school","Image":"/data/Product/A31E17F4-8A74-4226-863E-90AF09A92927/ENTDnyLt7OQf57mmQ18D7N7bINRCzUYu39TIHMLqyFxLeu0TuOZCKT1HKeitjz1K.jpg","Price":0.0,"PriceDate":"1/24/2018 9:13:28 AM +07:00","Summary":"<p><em><span style=\"font-size:18px;\">A brilliant man who was passionately curious about the mysteries of science, Albert Einstein changed the world as the most influential physicist of the 20th century. &nbsp;He developed the general theory of relativity (e = mc2), now considered the cornerstone of modern physics. &nbsp;Einstein received the Nobel Prize in Physics &ldquo;for his services to theoretical physics, and especially for his discovery of the law of the photoelectric effect&rdquo;. &nbsp;He wrote hundreds of books and articles.</span></em></p>\n\n<p><em><span style=\"font-size:18px;\">Einstein was also a great philosopher and moral leader. &nbsp;Here are his 10 life lessons:</span></em></p>\n","Rate":0.0,"RateCount":0,"Url":"http://steps.edu.vn/10-great-life-lessons-from-albert-einstein-steps-special-school","Unit":{"ID":"","Name":""},"Group":{"ID":"","Name":""},"Product":{"ID":"a31e17f4-8a74-4226-863e-90af09a92927"},"DateCreated":"1/24/2018 9:07:03 AM +07:00","DateEdit":"1/24/2018 9:13:15 AM +07:00","itemtype":"http://schema.org/Product"},{"ID":"52f73a1e-6cd3-47c3-8368-3f63daf475ef","Code":"","Name":"5 Famous People With Autism","NameUrl":"5-famous-people-with-autism","Image":"/data/Product/BE6A6B35-72BA-4170-BF3E-62CAD0FA0E0D/k1rFmVXNOxSN14DiWmZ_2bm4EyR1nvLxyu9c_2b92z0CMQYInxgS_2f9stUyk4cbiQZ_2fSs.jpg","Price":0.0,"PriceDate":"1/22/2018 11:27:29 AM +07:00","Summary":"<p><br />\n<span style=\"font-size:16px;\">While Autism is thought to be a &lsquo;newer condition&rsquo;, histories and records have revealed that many notable figures in history may have been on the autism spectrum. &nbsp;Although many reports are technically inconclusive due to the lack of a comprehensive history, many of them have significant evidence to at least point towards a person on the Autistic Spectrum.</span></p>\n","Rate":0.0,"RateCount":0,"Url":"http://steps.edu.vn/5-famous-people-with-autism","Unit":{"ID":"","Name":""},"Group":{"ID":"","Name":""},"Product":{"ID":"be6a6b35-72ba-4170-bf3e-62cad0fa0e0d"},"DateCreated":"12/8/2017 2:36:42 PM +07:00","DateEdit":"12/13/2017 11:11:02 AM +07:00","itemtype":"http://schema.org/Product"},{"ID":"f9603810-5c7c-42eb-bcbb-df1135fbb556","Code":"","Name":"9 bài học cuộc sống từ thiên tài Albert Einstein","NameUrl":"9-bai-hoc-cuoc-song-tu-thien-tai-albert-einstein","Image":"/data/Product/D95D8D5E-59AF-44F8-A815-A6864830711C/ENTDnyLt7OQf57mmQ18D7N7bINRCzUYu39TIHMLqyFxLeu0TuOZCKT1HKeitjz1K.jpg","Price":0.0,"PriceDate":"1/22/2018 10:36:42 AM +07:00","Summary":"<p><em><span style=\"font-size:18px;\">&quot;Tr&iacute; tưởng tượng quan trọng hơn kiến thức&quot;, &quot;Cố gắng kh&ocirc;ng phải để th&agrave;nh c&ocirc;ng m&agrave; để sống c&oacute; gi&aacute; trị&quot; l&agrave; những b&agrave;i học bố mẹ n&ecirc;n dạy con.<br />\nDưới đ&acirc;y l&agrave; 9&nbsp;b&agrave;i học của Albert Einstein m&agrave; bạn c&oacute; thể tham khảo để vững v&agrave;ng đối mặt với những th&aacute;ch thức trong cuộc sống, đồng thời c&oacute; những định hướng đ&uacute;ng đắn cho con.</span></em></p>\n","Rate":0.0,"RateCount":0,"Url":"http://steps.edu.vn/9-bai-hoc-cuoc-song-tu-thien-tai-albert-einstein","Unit":{"ID":"","Name":""},"Group":{"ID":"","Name":""},"Product":{"ID":"d95d8d5e-59af-44f8-a815-a6864830711c"},"DateCreated":"1/22/2018 10:23:59 AM +07:00","DateEdit":"1/22/2018 11:27:42 AM +07:00","itemtype":"http://schema.org/Product"},{"ID":"4fccdcd6-fbb6-450a-b5a9-9d73f79d5dcb","Code":"","Name":"Announcements","NameUrl":"announcements","Image":"/data/Product/9489DF20-D09B-4508-8EEB-B1FA80CE02C1/zmFOutvDt7Arn6IYgXaDm8bwW4ETJ44how2mUFBEKROCT_2bwPOiTB_2fWKyM051swkM.png","Price":0.0,"PriceDate":"11/2/2017 5:29:11 PM +07:00","Summary":"","Rate":0.0,"RateCount":0,"Url":"http://steps.edu.vn/announcements","Unit":{"ID":"","Name":""},"Group":{"ID":"","Name":""},"Product":{"ID":"9489df20-d09b-4508-8eeb-b1fa80ce02c1"},"DateCreated":"11/2/2017 5:21:59 PM +07:00","DateEdit":"11/2/2017 5:21:59 PM +07:00","itemtype":"http://schema.org/Product"},{"ID":"5d88ff90-5ecc-4f89-8199-4b6bb39c42d1","Code":"","Name":"Autism fact","NameUrl":"autism-fact","Image":"/data/Product/D3B18714-0034-4AB9-B1CC-EE884287FEFC/_2fIiL_2f1D7mM1yPjX2Wn_2bVMw9NBdRDcS0diiqTDcgm46g_3d.jpg","Price":0.0,"PriceDate":"12/29/2017 9:16:54 AM +07:00","Summary":"","Rate":0.0,"RateCount":0,"Url":"http://steps.edu.vn/autism-fact","Unit":{"ID":"","Name":""},"Group":{"ID":"","Name":""},"Product":{"ID":"d3b18714-0034-4ab9-b1cc-ee884287fefc"},"DateCreated":"12/29/2017 8:58:43 AM +07:00","DateEdit":"12/29/2017 8:58:43 AM +07:00","itemtype":"http://schema.org/Product"},{"ID":"c267052d-c0b8-4c2c-a4e3-37a6fd9dc7d0","Code":"","Name":"Dấu hiệu nhận biết trẻ \"tăng động\" hay trẻ \"năng động\"","NameUrl":"dau-hieu-nhan-biet-tre-tang-dong-hay-tre-nang-dong","Image":"/data/Product/4CAEFC02-21D6-4C1C-840B-E267B6D29C75/zFwO0upNOL_2bhubFwskTJcvzxkU4y4m1lZuabgX4SyIs_3d.jpg","Price":0.0,"PriceDate":"1/10/2018 8:38:19 AM +07:00","Summary":"<p><em><span style=\"font-size:18px;\">Hội chứng tăng động giảm ch&uacute; &yacute; l&agrave; một rối loạn c&oacute; t&iacute;nh chất t&acirc;m l&yacute; dễ gặp. Ng&agrave;y nay tỷ lệ trẻ bị tăng động kh&aacute; cao. Trẻ tăng động bị rối loạn t&acirc;m thần phức tạp, c&oacute; thể ảnh hưởng đến sự th&agrave;nh c&ocirc;ng của trẻ ở trường v&agrave; c&aacute;c mối quan hệ cộng đồng.<br />\nDấu hiệu nhận biết trẻ bị tăng động<br />\n&ndash; Tăng vận động: Trẻ mắc tăng động giảm ch&uacute; &yacute; thường kh&ocirc;ng thể ngồi im, m&uacute;a tay m&uacute;a ch&acirc;n, chạy nhảy li&ecirc;n tục, đang l&agrave;m việc n&agrave;y chuyển ngay sang việc kh&aacute;c. Trẻ sẽ cố gắng đứng l&ecirc;n v&agrave; chạy xung quanh, hoặc khi buộc phải ngồi xuống, ch&uacute;ng thường li&ecirc;n tục ngọ nguậy hoặc vặn vẹo trong ghế.</span></em></p>\n","Rate":0.0,"RateCount":0,"Url":"http://steps.edu.vn/dau-hieu-nhan-biet-tre-tang-dong-hay-tre-nang-dong","Unit":{"ID":"","Name":""},"Group":{"ID":"","Name":""},"Product":{"ID":"4caefc02-21d6-4c1c-840b-e267b6d29c75"},"DateCreated":"1/10/2018 8:26:41 AM +07:00","DateEdit":"1/10/2018 8:38:01 AM +07:00","itemtype":"http://schema.org/Product"},{"ID":"eb8c54ba-c616-406a-ba1d-988b235212b1","Code":"","Name":"Giúp trẻ tự kỷ học ngôn ngữ đúng cách","NameUrl":"giup-tre-tu-ky-hoc-ngon-ngu-dung-cach","Image":"/data/Product/D81B2E03-F370-4373-8FC2-14B4117B0672/GWtbjoZR4Ttm7G8sVdW3A0O_2b88mtNgIG2U36mtSzVUOUHQQC0NeAWCrfgSxa9ie_2b.jpg","Price":0.0,"PriceDate":"1/30/2018 9:17:16 AM +07:00","Summary":"<div>&nbsp;</div>\n\n<div style=\"text-align: justify;\"><em><span style=\"font-size:18px;\">Học c&aacute;ch nghe, nh&igrave;n mặt đối mặt, bắt chước tạo ra &acirc;m thanh, dạy c&aacute;c từ c&oacute; &yacute; nghĩa gắn với t&igrave;nh huống... để từng bước gi&uacute;p trẻ tự kỷ giao tiếp.</span></em></div>\n\n<div style=\"text-align: justify;\"><em><span style=\"font-size:18px;\">C&aacute;c b&aacute;c sĩ Khoa T&acirc;m l&yacute; Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP HCM) cho biết, trẻ tự kỷ thường c&oacute; c&aacute;c dấu hiệu rối loạn ng&ocirc;n ngữ như kh&ocirc;ng n&oacute;i lời n&agrave;o, lặp lại lời n&oacute;i, đảo ngược c&acirc;u, n&oacute;i kh&ocirc;ng đ&uacute;ng ngữ cảnh, kh&ocirc;ng tiếp x&uacute;c mắt, gọi kh&ocirc;ng quay lại, kh&ocirc;ng biểu lộ t&igrave;nh cảm, kh&ocirc;ng tự khởi xướng lời n&oacute;i, thường c&oacute; biểu hiện rập khu&ocirc;n, xoay v&ograve;ng, nh&oacute;n g&oacute;t, nh&igrave;n cận, bịt tai, chơi một m&igrave;nh&hellip;Vậy Phương ph&aacute;p dạy trẻ tử kỷ l&agrave; như thế n&agrave;o?</span></em></div>\n","Rate":0.0,"RateCount":0,"Url":"http://steps.edu.vn/giup-tre-tu-ky-hoc-ngon-ngu-dung-cach","Unit":{"ID":"","Name":""},"Group":{"ID":"","Name":""},"Product":{"ID":"d81b2e03-f370-4373-8fc2-14b4117b0672"},"DateCreated":"1/30/2018 9:11:40 AM +07:00","DateEdit":"1/30/2018 9:16:47 AM +07:00","itemtype":"http://schema.org/Product"},{"ID":"657c1bfd-ce2f-42c6-ab26-65bdac6663c9","Code":"","Name":"Lời khuyên cho cha mẹ có con rối loạn phổ tự kỉ","NameUrl":"loi-khuyen-cho-cha-me-co-con-roi-loan-pho-tu-ki","Image":"/data/Product/AC8A7060-EDA9-489E-B191-62073AC87131/YCE_2boqkl2xKZyOfr7sdv91GI6Yagbsilvw5KSePkVfs_3d.jpg","Price":0.0,"PriceDate":"1/16/2018 8:42:40 AM +07:00","Summary":"<p style=\"margin:0px; text-align:start; -webkit-text-stroke-width:0px\"><span style=\"font-size:medium\"><span style=\"color:#000000\"><span style=\"font-family:&quot;Times New Roman&quot;\"><span style=\"font-style:normal\"><span style=\"font-variant-ligatures:normal\"><span style=\"font-variant-caps:normal\"><span style=\"font-weight:400\"><span style=\"letter-spacing:normal\"><span style=\"orphans:2\"><span style=\"text-transform:none\"><span style=\"white-space:normal\"><span style=\"widows:2\"><span style=\"word-spacing:0px\"><span style=\"text-decoration-style:initial\"><span style=\"text-decoration-color:initial\"><i><font size=\"5\">Để gi&uacute;p cuộc sống của con trở n&ecirc;n dễ d&agrave;ng hơn, cha mẹ h&atilde;y &aacute;p dụng c&aacute;c b&iacute; k&iacute;p dưới đ&acirc;y.</font></i></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p>\n\n<p style=\"margin:0px; text-align:start; -webkit-text-stroke-width:0px\"><span style=\"font-size:medium\"><span style=\"color:#000000\"><span style=\"font-family:&quot;Times New Roman&quot;\"><span style=\"font-style:normal\"><span style=\"font-variant-ligatures:normal\"><span style=\"font-variant-caps:normal\"><span style=\"font-weight:400\"><span style=\"letter-spacing:normal\"><span style=\"orphans:2\"><span style=\"text-transform:none\"><span style=\"white-space:normal\"><span style=\"widows:2\"><span style=\"word-spacing:0px\"><span style=\"text-decoration-style:initial\"><span style=\"text-decoration-color:initial\"><i><font size=\"5\">C&oacute; rất nhiều điều cha mẹ c&oacute; thể gi&uacute;p trẻ vượt qua những kh&oacute; khăn khi<strong> mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ</strong>, nhưng c&oacute; một điều cũng rất quan trọng l&agrave; bạn phải c&oacute; được những sự hỗ trợ của nh&agrave; chuy&ecirc;n m&ocirc;n m&agrave; bạn cần.</font></i></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p>\n","Rate":0.0,"RateCount":0,"Url":"http://steps.edu.vn/loi-khuyen-cho-cha-me-co-con-roi-loan-pho-tu-ki","Unit":{"ID":"","Name":""},"Group":{"ID":"","Name":""},"Product":{"ID":"ac8a7060-eda9-489e-b191-62073ac87131"},"DateCreated":"1/16/2018 8:38:44 AM +07:00","DateEdit":"1/16/2018 8:38:44 AM +07:00","itemtype":"http://schema.org/Product"},{"ID":"6da9dd0f-5570-4138-92e7-34fc64b76584","Code":"","Name":"Mô hình giáo dục chuyên biệt cho trẻ khuyết tật","NameUrl":"mo-hinh-giao-duc-chuyen-biet-cho-tre-khuyet-tat","Image":"/data/Product/C6A3D0B2-A4A8-4320-93A0-13B8E7FAF9A1/vudUX0tfxZyMVPMB7W5LB0GKyQCcWg8yCvyjXxVciaCU4IiCEe9NSIVaVjRix4nO.jpg","Price":0.0,"PriceDate":"12/21/2017 9:29:30 AM +07:00","Summary":"<div><span style=\"font-size:16px;\">&nbsp;(Trường chuy&ecirc;n biệt Steps) - Gi&aacute;o dục chuy&ecirc;n biệt h&igrave;nh th&agrave;nh v&agrave; ph&aacute;t triển ph&ugrave; hợp với những điều kiện x&atilde; hội, kinh tế v&agrave; ph&ugrave; hợp với tr&igrave;nh độ nhận thức, tr&igrave;nh độ ph&aacute;t triển khoa học kĩ thuật của nh&acirc;n loại. N&oacute; đ&oacute;ng vai tr&ograve; t&iacute;ch cực trong lịch sử ph&aacute;t triển của tật học.</span></div>\n","Rate":0.0,"RateCount":0,"Url":"http://steps.edu.vn/mo-hinh-giao-duc-chuyen-biet-cho-tre-khuyet-tat","Unit":{"ID":"","Name":""},"Group":{"ID":"","Name":""},"Product":{"ID":"c6a3d0b2-a4a8-4320-93a0-13b8e7faf9a1"},"DateCreated":"12/21/2017 9:13:09 AM +07:00","DateEdit":"12/21/2017 9:13:09 AM +07:00","itemtype":"http://schema.org/Product"},{"ID":"753b3bb6-aa6e-43ef-b0f6-6cdc5d9a7dfb","Code":"","Name":"Nguyên nhân dẫn đến trẻ tự kỷ do thiếu protein trong não","NameUrl":"nguyen-nhan-dan-den-tre-tu-ky-do-thieu-protein-trong-nao","Image":"/data/Product/68AC7EE8-8393-4372-A51D-EF746FA399DC/cyEVvCVHl4ItFrVK5V66fewIWaogSXjZBDvJfnUiy_2fk_3d.jpg","Price":0.0,"PriceDate":"1/19/2018 10:30:59 AM +07:00","Summary":"<p><br />\n<em><span style=\"font-size:18px;\">Bằng c&aacute;ch so s&aacute;nh th&ocirc;ng tin mới với những g&igrave; đ&atilde; biết về protein nSR100 từ trước đ&oacute;, c&aacute;c nh&agrave; khoa học đ&atilde; đi đến kết luận rằng khoảng 1/3 tổng số ca người mắc bệnh tự kỷ tr&ecirc;n thế giới l&agrave; do kh&ocirc;ng c&oacute; đủ số protein nSR100.<br />\nC&aacute;c nh&agrave; khoa học trước đ&acirc;y cũng đ&atilde; từng nghi ngờ về điều n&agrave;y, nhưng cho đến tận thời gian gần đ&acirc;y, họ vẫn kh&ocirc;ng thể khẳng định được rằng t&igrave;nh trạng thiếu protein nSR100 chỉ l&agrave; một triệu chứng bệnh hay l&agrave; một nguy&ecirc;n nh&acirc;n trẻ tự kỷ.</span></em></p>\n","Rate":0.0,"RateCount":0,"Url":"http://steps.edu.vn/nguyen-nhan-dan-den-tre-tu-ky-do-thieu-protein-trong-nao","Unit":{"ID":"","Name":""},"Group":{"ID":"","Name":""},"Product":{"ID":"68ac7ee8-8393-4372-a51d-ef746fa399dc"},"DateCreated":"1/19/2018 10:19:39 AM +07:00","DateEdit":"1/19/2018 10:31:49 AM +07:00","itemtype":"http://schema.org/Product"},{"ID":"d9274293-6e3a-45e4-958f-bf5359b3057e","Code":"","Name":"Những nguyên nhân khiến trẻ bị tự kỷ và cách phòng tránh","NameUrl":"nhung-nguyen-nhan-khien-tre-bi-tu-ky-va-cach-phong-tranh","Image":"/data/Product/F89BEA55-1D9F-4F20-9F51-70C8F979536D/_2fGgbbTAKM2qA4hXrZ1Xpgn56eHoPRSChLnKMREqssU8_3d.jpg","Price":0.0,"PriceDate":"1/3/2018 8:48:52 AM +07:00","Summary":"<p><br />\n<span style=\"font-size:18px;\">Tự kỷ c&oacute; thể trở th&agrave;nh bệnh m&atilde;n t&iacute;nh suốt cuộc đời nếu kh&ocirc;ng được can thiệp kịp thời. N&oacute; kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; nỗi đau của cha mẹ m&agrave; c&ograve;n đ&aacute;nh mất cả tương lai của con trẻ.</span></p>\n","Rate":0.0,"RateCount":0,"Url":"http://steps.edu.vn/nhung-nguyen-nhan-khien-tre-bi-tu-ky-va-cach-phong-tranh","Unit":{"ID":"","Name":""},"Group":{"ID":"","Name":""},"Product":{"ID":"f89bea55-1d9f-4f20-9f51-70c8f979536d"},"DateCreated":"1/3/2018 8:25:34 AM +07:00","DateEdit":"1/3/2018 8:25:34 AM +07:00","itemtype":"http://schema.org/Product"},{"ID":"a30141ce-89ab-4852-b1c8-d1ae78666947","Code":"","Name":"Ông chủ của hãng tất triệu đô là người mắc hội chứng Down","NameUrl":"ong-chu-cua-hang-tat-trieu-do-la-nguoi-mac-hoi-chung-down","Image":"/data/Product/C47300C5-30F4-4CB9-84E4-D60F2620DE65/_2buycjqp3AUVA8y_2blLZkrtcczj3nz7MCGCRMEGFPhfWQ_3d.jpg","Price":0.0,"PriceDate":"1/22/2018 9:10:41 AM +07:00","Summary":"<p><em><span style=\"font-size:18px;\">John Cronin cho rằng tất c&oacute; thể gi&uacute;p mọi người thể hiện bản th&acirc;n, v&agrave; việc kinh doanh cũng gi&uacute;p họ lan tỏa sự hạnh ph&uacute;c cho x&atilde; hội.<br />\nKiếm hơn 60 triệu USD nhờ chợ trời online</span></em></p>\n\n<p style=\"text-align: justify;\"><em><span style=\"font-size:18px;\">Năm 2016, John Cronin (New York, Mỹ) n&oacute;i với cha m&igrave;nh - Mark, rằng cậu muốn kinh doanh sau khi tốt nghiệp trung học. &quot;Gợi &yacute; ban đầu của t&ocirc;i l&agrave; một cửa h&agrave;ng b&aacute;n thứ g&igrave; đ&oacute; vui nhộn, nhưng ch&uacute;ng t&ocirc;i chưa nghĩ ra đồ n&agrave;o cả&quot;, John (23 tuổi) cho biết. Sau đ&oacute;, cậu dự định l&agrave;m một xe tải b&aacute;n đồ ăn. Nhưng vấn đề l&agrave; hai bố con chẳng hề giỏi nấu nướng.</span></em></p>\n","Rate":0.0,"RateCount":0,"Url":"http://steps.edu.vn/ong-chu-cua-hang-tat-trieu-do-la-nguoi-mac-hoi-chung-down","Unit":{"ID":"","Name":""},"Group":{"ID":"","Name":""},"Product":{"ID":"c47300c5-30f4-4cb9-84e4-d60f2620de65"},"DateCreated":"1/22/2018 9:06:06 AM +07:00","DateEdit":"1/22/2018 9:10:29 AM +07:00","itemtype":"http://schema.org/Product"},{"ID":"c95f25f5-e523-4190-8cd3-812446007e11","Code":"","Name":"School Calendar","NameUrl":"school-calendar","Image":"","Price":0.0,"PriceDate":"11/2/2017 5:29:16 PM +07:00","Summary":"","Rate":0.0,"RateCount":0,"Url":"http://steps.edu.vn/school-calendar","Unit":{"ID":"","Name":""},"Group":{"ID":"","Name":""},"Product":{"ID":"41fa7b6c-60b1-451a-b6a8-b3c1fbeb7004"},"DateCreated":"11/2/2017 4:36:49 PM +07:00","DateEdit":"11/2/2017 4:36:49 PM +07:00","itemtype":"http://schema.org/Product"},{"ID":"4ae75da1-71c7-45fd-86ed-27e33d73dfdd","Code":"","Name":"Six Steps to Getting the Best Medical Care For Your Child with Autism","NameUrl":"six-steps-to-getting-the-best-medical-care-for-your-child-with-autism","Image":"/data/Product/5D677EFA-26FD-4F26-9570-117A324B12FE/tgzt8G6Id8fub5axaEUmoqD25moJpyQRvCDXR7pphR3O4BRPjy_2fUogRfkJGaFTqe.jpg","Price":0.0,"PriceDate":"2/27/2018 8:36:05 AM +07:00","Summary":"<p><em><span style=\"font-size:18px;\">One of the most challenging aspects of being a caregiver of a person with autism is finding proper medical care. Some people with autism are nonverbal and unable to communicate pain or discomfort in traditional ways. Others may have strong verbal skills but still are not reliable reporters of health issues.</span></em></p>\n","Rate":0.0,"RateCount":0,"Url":"http://steps.edu.vn/six-steps-to-getting-the-best-medical-care-for-your-child-with-autism","Unit":{"ID":"","Name":""},"Group":{"ID":"","Name":""},"Product":{"ID":"5d677efa-26fd-4f26-9570-117a324b12fe"},"DateCreated":"2/7/2018 2:22:17 PM +07:00","DateEdit":"2/7/2018 2:22:17 PM +07:00","itemtype":"http://schema.org/Product"}],"Page":{"Current":1,"Count":1,"Size":20,"ItemCount":14},"Filter":{"Detail":{"ID":"33cb216e-911e-4606-8644-cf627972905f"},"Group":{"ID":""},"Kind":{"ID":""},"Brand":{"ID":""},"PriceMin":0,"PriceMax":0,"Code":"","Name":"","Content":""}},"Intro":{"List":[]},"ProductHot":{"List":[],"Page":{},"Promotion":{"List":[]}},"NewsGroup":{"List":[]},"Menu":{"List":[{"ID":"be5c73ee-3228-4c41-b69d-a9f4b9c5c548","Code":"Guest/Product","Name":"Product","Image":"","Url":"http://steps.edu.vn/product"},{"ID":"f406b28b-8a80-4c29-aa76-4f058b22bcaf","Code":"Guest/News","Name":"News","Image":"","Url":"http://steps.edu.vn/news"},{"ID":"4e4de67e-eedd-4e07-946b-eecb4533734d","Code":"Guest/Contact","Name":"Contact","Image":"","Url":"http://steps.edu.vn/contact"}]},"NewsHot":{"List":[{"ID":"c95f25f5-e523-4190-8cd3-812446007e11","Code":"","Name":"School Calendar","NameUrl":"school-calendar","Image":"","Price":0.0,"PriceDate":"11/2/2017 5:29:16 PM +07:00","Summary":"","Rate":0.0,"RateCount":0,"Url":"http://steps.edu.vn/school-calendar","Unit":{"ID":"","Name":""},"Group":{"ID":"","Name":""},"Product":{"ID":"41fa7b6c-60b1-451a-b6a8-b3c1fbeb7004"},"itemtype":"http://schema.org/Product"}],"Page":{"Current":1,"Count":1,"Size":20,"ItemCount":1}}},"TestSpeed":[{"Name":"Connect Database","Time":0,"TimeBegin":636568893657780205,"TimeEnd":636568893657780205},{"Name":"Guest","Time":10059,"TimeBegin":636568893659850451,"TimeEnd":636568893659860510},{"Name":"Page","Time":0,"TimeBegin":636568893659860510,"TimeEnd":636568893659860510},{"Name":"Guest/News/Detail","Time":160020,"TimeBegin":636568893672792003,"TimeEnd":636568893672952023},{"Name":"Guest/News/Same","Time":110086,"TimeBegin":636568893672952023,"TimeEnd":636568893673062109},{"Name":"Guest/Intro","Time":9932,"TimeBegin":636568893673062109,"TimeEnd":636568893673072041},{"Name":"Guest/Product/Hot","Time":60004,"TimeBegin":636568893673072041,"TimeEnd":636568893673132045},{"Name":"Guest/News/Group","Time":20001,"TimeBegin":636568893673132045,"TimeEnd":636568893673152046},{"Name":"Guest/Menu","Time":0,"TimeBegin":636568893673152046,"TimeEnd":636568893673152046},{"Name":"Guest/News/Hot","Time":50014,"TimeBegin":636568893673152046,"TimeEnd":636568893673202060},{"Name":"Guest/News/Detail Html","Time":10081,"TimeBegin":636568893673202060,"TimeEnd":636568893673212141},{"Name":"Guest/News/Same Html","Time":0,"TimeBegin":636568893673212141,"TimeEnd":636568893673212141},{"Name":"Guest/Intro Html","Time":0,"TimeBegin":636568893673212141,"TimeEnd":636568893673212141},{"Name":"Guest/Product/Hot Html","Time":0,"TimeBegin":636568893673212141,"TimeEnd":636568893673212141},{"Name":"Guest/Intro Html","Time":0,"TimeBegin":636568893673212141,"TimeEnd":636568893673212141},{"Name":"Guest/News/Group Html","Time":0,"TimeBegin":636568893673212141,"TimeEnd":636568893673212141},{"Name":"Guest/Menu Html","Time":0,"TimeBegin":636568893673212141,"TimeEnd":636568893673212141},{"Name":"Guest/News/Hot Html","Time":0,"TimeBegin":636568893673212141,"TimeEnd":636568893673212141},{"Name":"Guest/Product/Hot Html","Time":0,"TimeBegin":636568893673212141,"TimeEnd":636568893673212141}]}