Tu ky nguyen nhan va trieu chung - Trường chuyên biệt Steps / Steps Special School

Tự kỷ lÀ gì?. Tự kỷ, hay được gọi lÀ rối loạn tự kỷ, lÀ một dạng rối loạn phát triển, xuất hiện ngay từ những năm đầu đời, thường lÀ trước 3 tuổi. Người mắc chứng tự kỷ không có giao tiếp, tương tác xã hội với những người khác, vÀ do vậy, sự phát triển mọi mặt về tâm lý vÀ xã hội đều hạn chế. Các dấu hiệu của tự kỷ?. Tự kỷ có nhiều đặc điểm đa dạng từ mức nhẹ đến nặng. Những trẻ mắc chứng tự kỷ thường:. Trường chuyên biệt Steps / Steps Special School. Address: 18A VO TRUONG TOAN, AN PHU Ward, Quận 2, Ho Chi Minh City, Vietnam. Telephone: (028) 22 534 728, 0973347976. Email: info@steps.edu.vn. Tu ky nguyen nhan va trieu chung - Trường chuyên biệt Steps / Steps Special School