Steps special center
Support teach encourage person with special needs
Thắc mắc cần hỗ trợ?
Activity Photo

OHANA DAY CAMP 2019

Ohana Day Camp 2019  Ohana Day Camp 2019  Ohana Day Camp 2019

Ohana Day Camp 2019   Ohana Day Camp 2019   Ohana Day Camp 2019

Ohana Day Camp 2019   Ohana Day Camp 2019   Ohana Day Camp 2019

Ohana Day Camp 2019   Ohana Day Camp 2019   Ohana Day Camp 2019

Ohana Day Camp 2019   Ohana Day Camp 2019   Ohana Day Camp 2019

Ohana Day Camp 2019   Ohana Day Camp 2019   Ohana Day Camp 2019

Ohana Day Camp 2019   Ohana Day Camp 2019   Ohana Day Camp 2019

Ohana Day Camp 2019   Ohana Day Camp 2019   Ohana Day Camp 2019

Ohana Day Camp 2019   Ohana Day Camp 2019   Ohana Day Camp 2019

Ohana Day Camp 2019   Ohana Day Camp 2019   Ohana Day Camp 2019

 

 

Swimming activities

Swimming activities     Swimming activities     Swimming activities   

Swimming activities     Swimming activities     Swimming activities   

Swimming activities     Swimming activities     Swimming activities  

Swimming activities     Swimming activities     Swimming activities   

Swimming activities     Swimming activities     Swimming activities   

Swimming activities     Swimming activities     Swimming activities 

Swimming activities     Swimming activities     Swimming activities

 

 

Cooking Class

 

cooking class 7 - Steps Special School 2     cooking class 8 - Steps Special School 2

 

cooking class 4 - Steps Special School 2    cooking class 5 - Steps Special School 2    cooking class 6 - Steps Special School 2

cooking class 1 - steps special school      cooking class 2 - Steps Special School 2       cooking class 3 - Steps Special School 2     

 

Summer Program 2018

 

  trường chuyên biệt quốc tế thảo điền - steps Special School     trường chuyên biệt quốc tế thảo điền - steps Special School

 

  trường chuyên biệt quốc tế thảo điền - steps Special School      trường chuyên biệt quốc tế thảo điền - steps Special School      trường chuyên biệt quốc tế thảo điền - steps Special School

 

  trường chuyên biệt quốc tế thảo điền - Steps Special School       trường chuyên biệt quốc tế thảo điền - steps Special School      trường chuyên biệt quốc tế thảo điền - steps Special School

  trường chuyên biệt quốc tế thảo điền      trường chuyên biệt quốc tế thảo điền

 

   trường chuyên biệt quốc tế thảo điền     trường chuyên biệt quốc tế thảo điền   trường chuyên biệt quốc tế thảo điền

 

 

Autism Awareness Week 2018

 

School Activities

Kết nối với chúng tôi
Ghé thăm chúng tôi
17 Nguyễn Ư Dĩ, phường Thảo Điền, TP Thủ Đức, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Gọi cho chúng tôi
Office: +84(0)2822534728
Hotline (WhatsApp, Viber, Zalo): +84(0)793485056
Hợp tác với